Jak zdobyć środki na prowadzenie zakładu fotograficznego ?

Prowadzenie zakładu fotograficznego warto rozważyć, jako formę prowadzenia działalności, ale trzeba go odpowiednio wyposażyć. Zapotrzebowanie na usługi fotograficzne, czy też związane z nagrywaniem video jest dość duże. Chodzi zarówno o wykonywanie zdjęć do dokumentów typu dowód osobisty, jak i obsługa różnych wydarzeń i imprez typu wesela. Jednak, żeby zdobyć klientów i być konkurencyjnym na rynku trzeba świadczyć usługi wysokiej jakości, a do tego potrzebne będą oczywiście umiejętności i wysokiej klasy sprzęt. Zakup odpowiedniego sprzętu, takiego jak aparat, kamera, czy komputer do obróbki foto-video wraz z odpowiednim oprogramowaniem to duże koszty.Na szczęście możemy skorzystać z dostępnych dotacji, które pomogą nam w sfinansowaniu zakupu odpowiedniego sprzętu dla naszej przyszłej firmy foto-video. Trzeba jednak najpierw złożyć wniosek i mieć sensowny plan na prowadzenie działalności, dlatego też warto skorzystać z różnego rodzaju doradztwa, które będzie obejmowało nie tylko ogólne sprawy inwestycyjne, ale również doradztwo w zakresie zakupu sprzętu i oprogramowania.Dzięki takim działaniom wybierzemy najlepszy sprzęt, który jednocześnie będziemy mogli zakupić w atrakcyjnej cenie. Warto z takiej możliwości skorzystać, ponieważ jest to bardzo opłacalne, tym bardziej, że w wielu przypadkach doradztwo takie jest darmowe.

Dotacja z Urzędu Pracy na usługi fotograficzne

urzędy pracyŻeby starać się o taką formę wsparcia trzeba być zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy osobą bezrobotną. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej nie może w ciągu ostatnich 12 miesięcy posiadać wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Kolejnym warunkiem jest nieotrzymanie dotychczas innych bezzwrotnych środków ze środków publicznych na podjęcie działalności. Osoby które w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, szkolenia, stażu czy też przygotowania zawodowego, a także osoby, które były karane w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, również nie otrzymają środków na dofinansowanie swojej działalności. W każdym Powiatowym Urzędzie Pracy istnieje opracowany regulamin i w nim zawarte są wytyczne na co może mogą być przeznaczone pieniądze z dotacji. Działalność produkcyjna i usługowa jest w większości preferowana przez Urzędy Pracy. Usługi fotograficzne mogą być dziedziną, na którą uzyskamy dofinansowanie. Dotacje można przeznaczyć na zakup sprzętów i narzędzi potrzebnych do wykonywania pracy w tym na szeroko pojęty sprzęt fotograficzny związany z przyszłą działalnością naszego biznesu.

Przed napisaniem wniosku warto skonsultować się z firmą która prowadzi sprzedaż sprzętu fotograficznego na przykład firmą Winmar z Poznania. Konsultacje takie pomogą dokonać prawidłowych zapisów we wniosku dotyczących zakupu sprzętu fotograficznego. Ponieważ już na etapie planowania, we wniosku musimy jasno określić rodzaj planowanego sprzętu, jego cenę , oraz opis do czego w naszej działalności dany sprzęt będzie służył. Prawidłowe zaplanowanie wydatków pozwoli na uniknięcie błędów na początku działalności. Środki z Powiatowego Urzędu Pracy mogą być również oprócz już wymienionego sprzętu przeznaczone na reklamę, zakup materiałów niezbędnych w działalności, pomoc prawną, konsultacje i doradztwo. Środki przyznane z dotacji można również przeznaczyć na wyposażenie lokalu. Ze środków uzyskanych z dotacji  nie można sfinansować bieżących opłat związanych z utrzymaniem firmy takich jak abonamenty, opłaty za media, składki ZUS, zakup usług księgowych.

Pieniądze uzyskane z dotacji przyznanej przez Urząd Pracy mogą umożliwić start wielu przedsiębiorczym osobom planującym założyć działalność w dziedzinie usług fotograficznych.