Niektóre warunki uzyskania dofinansowania z PUP na działalność gospodarczą

PUPPo pierwsze i najważniejsze aby, w ogóle móc się ubiegać o dotację z Powiatowego Urzędu Pracy trzeba być osobą bezrobotna zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy. Przeważnie wnioski o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej można składać już miesiąc po zarejestrowaniu się w swoim Urzędzie Pracy. Jest to jednak uzależnione od poszczególnych uwarunkowań dotyczących każdego Powiatowych Urzędów Pracy ponieważ każdy z nich może mieć swoje wewnętrzne przepisy w tej kwestii np. w niektórych placówkach wnioski złożyć  można niezwłocznie po zarejestrowaniu się, a  w niektórych Powiatowych Urzędach Pracy okres który musi upłynąć od rejestracji do złożenia wniosku o dofinansowanie to aż 3 miesiące.

Okolicznością dyskwalifikującą  jest także prowadzenie działalności gospodarczej w niedalekiej przeszłości tj. w okresie 12 miesięcy przed złożeniem naszego wniosku o dofinansowanie. Nie otrzymamy dotacji z PUP gdy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku odmówiliśmy  bez uzasadnionej przyczyny przyjęcie propozycji zatrudnienia, stażu, szkolenia,  lub przygotowania zawodowego. W okresie pięciu lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy nie mogliśmy korzystać z dofinansowania lub pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych. Powinniśmy również mieć czystą kartotekę jeżeli chodzi o przestępstwa  gospodarcze przynajmniej  za okres dwóch lat przed złożeniem wniosku. W 2013 roku kwota dotacji będzie wahała się w przedziale od czterech do  -sześciu średniego wynagrodzenia. Według  ustawy kwota dotacji może równać się  sześciokrotności  średniego wynagrodzenia, jednak Powiatowe Urzędy Pracy mogą ją dowolnie we własnym zakresie obniżać, w zależności od ilości złożonych wniosków. Na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie czeka się przeważnie miesiąc, w szczególnie skomplikowanych wnioskach urząd wydłuża ten czas oczekiwania do dwóch miesięcy , zawsze jednak powiadamiając o tym beneficjenta.

Po uzyskaniu pozytywnej  opinii , gdy nasz wniosek zdobył odpowiednią ilość punktów i spełnił wszystkie wymagane kryteria oceny , zostaje wyznaczony termin w którym zostaje zawarta umowa pomiędzy Urzędem Pracy, a nami czyli beneficjentem. Zwykle trwa to około tygodnia. Przed podpisaniem umowy musimy postarać się o zabezpieczenie, żeby dać gwarancje Urzędowi iż w razie nie spełnienia przez nas warunków umowy o  dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej –Urząd odzyska nienależnie wypłacone nam środki. Najczęstszą formą zabezpieczenia jest poręczenie osób tzw. żyrantów.

Spełnione marzenie o dotacji

marzenieNa pomoc naszym marzeniom o założeniu własnej firmy świadczącej usługi fotograficzne przychodzą różnego typu dofinansowania. W tym artykule napisze o wsparciu, którego udzielają powiatowe urzędy pracy. Jest to kwota dofinansowania o którą warto zawalczyć. W ostatnim czasie zauważyłam że jest bardzo duże zainteresowanie dotacjami  z powiatowych urzędów pracy, a jednocześnie niedoinformowanie w  temacie dotacji na działalność gospodarczą. Pragnę Wam chociaż trochę naświetlić istotę otrzymywania dofinansowania opisując po kolei poszczególne kroki, które trzeba spełnić, aby otrzymać dotację na działalność gospodarczą.

Jednocześnie zwracam uwagę iż, przepisy w poszczególnych urzędach pracy w różnych miastach  różnią ale idea otrzymywania dotacji na działalność gospodarczą wszędzie jest taka sama. Aby ubiegać się o taką dotację niezbędny jest status osoby bezrobotnej, musimy być zatem zarejestrowani w Urzędzie Pracy. Zakładam że gdy myślimy o ubieganiu się o dofinansowanie mamy już w głowie zarys tego czym chcielibyśmy się zajmować, koniecznym wymogiem jest żebyśmy posiadali udokumentowane doświadczenie w branży którą chcemy się zajmować. Czasami branża która ma być naszym biznesem w przyszłości była tylko naszym hobby, od nas zależy czy będziemy potrafili udokumentować nasza wiedzę. Przydatne mogą być również zaświadczenia z wolontariatu. Inwencja należy do nas, gdy naprawdę jesteśmy zdeterminowani i zdecydowani na pewno znajdziemy sposób aby przekonać o tym urzędników z powiatowych urzędów pracy, niezależnie od tego czy posiadamy doświadczenie zawodowe w tym zakresie. Wracając do firmy która ma w przyszłości zajmować się usługami fotograficznymi oraz usługami video, dobrze już w fazie składania wniosku o dotację na działalność gospodarczą mieć wiedzę jakiego sprzętu będziemy potrzebować. Jakie będę koszty jego zakupu, jak skonfigurować najlepsze opcje dla siebie.

W skonfigurowaniu takich najlepszych dla nas opcji już w fazie planowania mogą pomoc nam specjaliści z firmy Winmar z Poznania. Wiedza na temat odpowiednio dobranego sprzętu do planowanej przez nas działalności na rynku usług fotograficznych pozwoli nam skonstruować taki biznes plan, który będzie spójny wiarygodny i wysoko oceniony przez komisje rekrutacyjną. Biznesplan który będzie miał szanse wysokiej oceny powinien zawierać szczegółową analizę rynku, na którym chcemy prowadzić naszą planowana działalność w zakresie usług fotograficznych i usług video. Należy wziąć pod uwagę aspekty społeczny i aspekt ekonomiczny.