Dotacja pomocna w tworzeniu firmy foto-video

Chęć prowadzenia własnej działalności gospodarczej jest jak najbardziej zrozumiała. Każdy chciałby otworzyć coś samodzielnie, ale warto wyróżniać się wiedzą. Chodzi tu przede wszystkim o to, aby potrafić uzyskać dotację.W tym przypadku nie każdy nadaję się na tak poważne działanie. Trzeba przede wszystkim mieć w swoim posiadaniu biznesplan i to nie byłe jaki, taki, który argumentuję, że dany pomysł ma rzeczywiście rację bytu. Należy także mieć w posiadaniu wyposażenie, czyli odzwierciedlenie, że na temat jednak patrzy się poważnie. Zrozumiałe jest to, że sporo osób decyduję się na doradztwo, tym bardziej, że zazwyczaj jest ono darmowe. Chodzi tu przede wszystkim o podpowiedzi w sprawie nabycia danych narzędzi pracy, aspekty techniczne, takie jak chociażby dobranie odpowiedniego oprogramowania. Doradztwo finansowe jest także podstawą, trzeba znać zasady, mieć pełną świadomość jak zagospodarować środki uzyskane z dotacji, aby czasem nie narazić się problemy. Jeśli chodzi o usługi foto-video jest to jak najbardziej dobry pomysł, teraz poszukuję się takie specjalistyczne firmy.Naprawdę warto się zaangażować. Nie jedna osoba poprzez uzyskanie dotacji zarezerwowała sobie miejsce w środowisku video.

Doświadczenie oraz kwalifikacje niezbędne w procesie ubiegania się o dofinansowanie

dofinansowaniePlanując założenie swojej działalności gospodarczej bierzemy pod uwagę najprzeróżniejsze czynniki. Głównym motorem naszych działań jest zazwyczaj wiedza, wykształcenie, doświadczenie zawodowe w planowanej przez nas działalności gospodarczej. Niekiedy coś co robimy hobbystycznie co jest nasza pasją staje się świetnym pomysłem na biznes.

Chcąc jednak starać się o dofinansowanie  na rozpoczęcie działalności gospodarczej musimy wsiąść pod uwagę to że aby otrzymać upragnione przez nas środki musimy wykazać się przed urzędnikami, że nasze działania są celowe, zaplanowane, oraz mają dużą szansę na powodzenie. Urzędnicy przyznający taką dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej muszą być przekonani w stu procentach  o tym że poradzimy sobie na rynku. Każdego rodzaju dokumenty poświadczające nasze umiejętności uwiarygodnią nas w oczach urzędników. Więc jeżeli chcemy robić coś co do tej pory było naszą pasją, hobby, ale również zajmowaliśmy się tym charytatywnie, to postarajmy się o poświadczenia osób, firm, instytucji dla których tą działalność wykonywaliśmy. Będzie to w ewidentny  sposób działać  na naszą  korzyść i zwiększać szansę na otrzymanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Oczywiście idealnie jest gdy mamy wykształcenie zgodne z profilem planowanej przez nas działalności, lub gdy posiadamy doświadczenie zawodowe. Naszym plusem będzie również pozyskanie ewentualnych przyszłych kontrahentów, klientów  i wykazanie przed urzędnikami że są oni zainteresowani ewentualną współpracą z nami po założeniu przez nas działalności gospodarczej.

W tym wypadku na pewno liczy się nasza zdolność przekonywania, umiejętność zarażenia innych naszą ideą. Ale staranie się o dofinansowanie na nasz pomysł, idee, jest tylko początkiem drogi którą chcemy podążać i gdy będziemy umieli przez to przejść przekonać innych do naszego pomysłu to na pewno możemy liczyć na sukces w przyszłości. Ponieważ przekonanie innych , udowodnienie im że potrafimy sprostać wyzwaniom jakie czekają raczkującego biznesmena doda nam pewności siebie. Podsumowując – nie trzeba zrażać się brakiem wykształcenia, doświadczenia zawodowego i rezygnować z boju o nasze marzenia o własnej firmie. Jeśli tylko nasze marzenia będą poparte dowodami, przykładami, dokumentami-wszystko to sprawi że będziemy wiarygodni i postrzegani jako potencjalni przyszli biznesmeni z dużą szansą na powodzenie.

Niektóre warunki uzyskania dofinansowania z PUP na działalność gospodarczą

PUPPo pierwsze i najważniejsze aby, w ogóle móc się ubiegać o dotację z Powiatowego Urzędu Pracy trzeba być osobą bezrobotna zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy. Przeważnie wnioski o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej można składać już miesiąc po zarejestrowaniu się w swoim Urzędzie Pracy. Jest to jednak uzależnione od poszczególnych uwarunkowań dotyczących każdego Powiatowych Urzędów Pracy ponieważ każdy z nich może mieć swoje wewnętrzne przepisy w tej kwestii np. w niektórych placówkach wnioski złożyć  można niezwłocznie po zarejestrowaniu się, a  w niektórych Powiatowych Urzędach Pracy okres który musi upłynąć od rejestracji do złożenia wniosku o dofinansowanie to aż 3 miesiące.

Okolicznością dyskwalifikującą  jest także prowadzenie działalności gospodarczej w niedalekiej przeszłości tj. w okresie 12 miesięcy przed złożeniem naszego wniosku o dofinansowanie. Nie otrzymamy dotacji z PUP gdy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku odmówiliśmy  bez uzasadnionej przyczyny przyjęcie propozycji zatrudnienia, stażu, szkolenia,  lub przygotowania zawodowego. W okresie pięciu lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy nie mogliśmy korzystać z dofinansowania lub pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych. Powinniśmy również mieć czystą kartotekę jeżeli chodzi o przestępstwa  gospodarcze przynajmniej  za okres dwóch lat przed złożeniem wniosku. W 2013 roku kwota dotacji będzie wahała się w przedziale od czterech do  -sześciu średniego wynagrodzenia. Według  ustawy kwota dotacji może równać się  sześciokrotności  średniego wynagrodzenia, jednak Powiatowe Urzędy Pracy mogą ją dowolnie we własnym zakresie obniżać, w zależności od ilości złożonych wniosków. Na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie czeka się przeważnie miesiąc, w szczególnie skomplikowanych wnioskach urząd wydłuża ten czas oczekiwania do dwóch miesięcy , zawsze jednak powiadamiając o tym beneficjenta.

Po uzyskaniu pozytywnej  opinii , gdy nasz wniosek zdobył odpowiednią ilość punktów i spełnił wszystkie wymagane kryteria oceny , zostaje wyznaczony termin w którym zostaje zawarta umowa pomiędzy Urzędem Pracy, a nami czyli beneficjentem. Zwykle trwa to około tygodnia. Przed podpisaniem umowy musimy postarać się o zabezpieczenie, żeby dać gwarancje Urzędowi iż w razie nie spełnienia przez nas warunków umowy o  dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej –Urząd odzyska nienależnie wypłacone nam środki. Najczęstszą formą zabezpieczenia jest poręczenie osób tzw. żyrantów.