Dotacje dla fotografów

opinieDostawanie pieniędzy w celu założenia własnej działalności gospodarczej jest sosyć skomplikowane oraz zawiłe. Zetem należy zpamiętać, iż korzystaniue z wielu szans na raz jest niezwykle potrzebne, ponieważ to dzięki temu działania naszej firmy postępują naprzód, a także nasza gospodarka w pewnym stopniu na tym zyskuje. To wszystko zmierza we właściwym kierunku, pod warunkiem, że damy radę pozyskać dofinansowanie. Należy zawsze korzystać z takiego typu sponsoringu, gdyż jest to bardzo potrzebne wsparcue, szczególnie na początku działalności. W przypadku branży foto-video, firma może wyposażyć się w dobry sprzęt fotograficzny.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Otrzymanie dotacjiW tej kwestii nhie ma żadnych specjalnych ograniczeń. Każdy z nas już dzisiaj może ubiegać się o dotację z Unii Europejskiej na założenie własnej firmy. Te działania obejmuje głównie program jakim jest Program Operacyjny Kapitału Ludzkiego – dizeki niemu przyszły właściciel dizłalności może pozyskac bnawet 50000 złotych.

Dotacje z tego tytułu nie podlegają zwrotowi. Starać się o takie dofinansowanie mogą osoby, które przez cały rok – wcześniej niż powzięły decyzję o przsytąpieniu do programu – nie miały zrejestrowanej swojej działalności a co jest także ważne nie wymagają niespłaconych podatków i składek ubezpieczeniowych. W czasie starania saię o dotację, w sądze nie powinno znaleźć się żadne pozwanie na nasze nazwisko – przede wszystim te dotyczące nieregulowania długów. Pomoc ta zostało skierowana do jednej, specyzowanej grupy osóbz przedziału 25 – 45 lat. Na dodatek muszą one być bez pracy pconajmniej rok w okresie co najmniej 2 lat – przykłądowo z powodu komplikacji ze znalezienia zatrudnienia, powrotu do niej.

Spore szanse na pozyskanie środków z UE na swoją działalność mają także, a może zwłąszcza osoby niepełnosprawne. System dotacji nie pomija tuta w żaden sposó kobiet. One także, jeśli mają rudności z powrotem do pracy mają możliwość na dostanie się do systemu dotacyjnego.

Dotacje z PUP

pupOsoby, które widnieją w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne mogą starać się o dotację w celu założenia swojej własnej działalności gospodarczej. Dotacje przyznawane są przez powiatowe urzędy pracy.

Począwszy od roku 2009 mamy do czynienia z tendencją zwyżkową jeżeli chodzi o wysokość kwoty dotacji. Czas jaki jest potrzebny na podjęcie decyzje przez PUP to okres 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Dotacja wypłacana z urzędu jest przekazywana w formie umowy. Dotacja o którą możemy się starać w PUPie jest przyznawana jednorazowo i jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej – w to wliczone są koszty pomocy prawnej, a także konsultacji związanych z doradztwem z podjęciem swojej działalności. W taki oto sposób będziemy mogli sfinalizować np. zakup sprzętu niezbędnego do pracy. Nie możemy kwoty dotacji przeznaczyć na opłatę składek ZUS, abonamentu za telefon komórkowy i tym podobnym. Rachunki te przedsiębiorca będzie musiał pokrywać z własnej kieszeni. Bezrobotny który stara się o dofinansowanie na otwarcie swojej własnej działalności gospodarczej powinien złożyć wniosek w urzędzie pracy w którym jest zarejestrowany. Wniosek taki powinien zawierać następujące informacje – kwotę dofinansowania, rodzaj działalności gospodarczej jaką będzie chciał podjąć, symbol podklasy rodzaju działalności określany zgodnie z wymogami Polskiej Klasyfikacji Działalności, kalkulację kosztów swojego przyszłego przedsiębiorstwa oraz źródła przyszłego finansowania, program wydatków na zakup środków trwałych takich jak np. urządzenia czy też towary, a także proponowaną przez bezrobotnego formę zabezpieczenia zwrotu dotacji – może to być poręczenie czy też weksel. Do wniosku powinno także zostać dołączone specjalne oświadczenie. Zawierać ono powinno informacje o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w przeciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem kiedy składamy wniosek o dotację. Tak samo powinna być tam zawarta informacja o niepodejmowaniu zatrudnienia przez ostatnie 12 miesięcy.

Każdy z urzędów pracy w kraju, posiada własne regulacje dotyczące tego jak będą rozdysponowane będą środki. Sposób wypełnienia wniosku powinien przekonać komisję, że przyznając środki, dobrze wyda publiczne pieniądze.

Zobacz jak uzyskać dotacje

Kapitał Ludzki dla firm foto-video

dofinansowanieObecnie dużo osób chce pracować „na swoim”, prowadzić własna firmę i w końcu wybić się na rynku, aby się samorealizować i jeszcze przy okazji na tym zarabiać. Dlatego dobrze jest znaleźć odpowiedni program dotacyjny, który pozwoli nam spełnić nasze marzenia i założyć własną firmę bez konieczności zaciągania kredytów czy pożyczania pieniędzy od rodziny. Jedna z osób, które założyły firmę foto-video właśnie dzięki dofinansowaniu na start jest pan Wojtek. Jednak sam przyznał, że nie było to łatwe, bowiem urzędnicy musieli mieć pewność, że jego firma nie padnie po miesiącu z braku klientów. Ale dzięki zdobytemu wcześniej doświadczeniu w pracy jako fotograf ślubny i portretowy, oraz zrobionym kursom, a przede wszystkim skończonemu technikum ekonomicznemu uzyskał w końcu dofinansowanie i mógł się realizować we własnej firmie. Z jakiego programu skorzystał? Był to program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Pan Wojtek załapał się na dofinansowanie bezzwrotne, które będzie udzielane tylko do końca tego roku, a więc kto jeszcze się waha niech szybko podejmuje decyzję.

Gdyby pan Wojtek złożył wniosek o dofinansowanie swojej firmy w 2014 roku uzyskał by je, ale w postaci preferencyjnego kredytu. Cóż nie jest to złe rozwiązanie, ale od każdego kredytu trzeba jeszcze spłacać odsetki. Kto jeszcze może skorzystać z tego programu? Po pierwsze osoby fizyczne, które mają doświadczenie zawodowe i chcą otworzyć swoją działalność gospodarczą. Ponadto program kierowany jest też do osób, które przez ostatnie 12 miesięcy w ciągu dwóch lat nie pracowały oraz kobiet, które powracają na rynek po urlopie macierzyńskim, a także dla osób do 25 roku życia i po 45 roku życia, osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i mieszkańców małych miast i wsi. Panu Wojtkowi udało się skorzystać z tego dofinansowania, bowiem w dniu zakładaniu firmy i składania wniosku miał dopiero 23 lata. Aczkolwiek czasami wiek wiąże się z brakiem doświadczenia, dlatego nie liczmy, że skoro jesteśmy osobą poniżej 25 roku życia je otrzymamy.

Jeżeli jednak złożymy wniosek i zostanie on zakwalifikowany do projektu Kapitał Ludzki możemy po pierwsze mieć stała opiekę doradcy, otrzymamy szkolenia, które pozwolą nam na uzyskanie dodatkowej wiedzy  z zakresu prowadzenia firmy. Jednak najbardziej zachęcające są dotacje finansowe. Pan Wojtek otrzymał aż 35 tysięcy złotych na otworzenie swojej firmy foto-video przez co mógł kupić naprawdę dobry sprzęt do robienia zdjęć oraz ich obróbki, i kamery do filmowania na przykład wesel. Jednak z programu tego można liczyć nawet na 40 tysięcy złotych dotacji, a 20 tysięcy maksymalnie, ale na osobę przyznawane jest spółdzielniom.

Doświadczenie oraz kwalifikacje niezbędne w procesie ubiegania się o dofinansowanie

dofinansowaniePlanując założenie swojej działalności gospodarczej bierzemy pod uwagę najprzeróżniejsze czynniki. Głównym motorem naszych działań jest zazwyczaj wiedza, wykształcenie, doświadczenie zawodowe w planowanej przez nas działalności gospodarczej. Niekiedy coś co robimy hobbystycznie co jest nasza pasją staje się świetnym pomysłem na biznes.

Chcąc jednak starać się o dofinansowanie  na rozpoczęcie działalności gospodarczej musimy wsiąść pod uwagę to że aby otrzymać upragnione przez nas środki musimy wykazać się przed urzędnikami, że nasze działania są celowe, zaplanowane, oraz mają dużą szansę na powodzenie. Urzędnicy przyznający taką dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej muszą być przekonani w stu procentach  o tym że poradzimy sobie na rynku. Każdego rodzaju dokumenty poświadczające nasze umiejętności uwiarygodnią nas w oczach urzędników. Więc jeżeli chcemy robić coś co do tej pory było naszą pasją, hobby, ale również zajmowaliśmy się tym charytatywnie, to postarajmy się o poświadczenia osób, firm, instytucji dla których tą działalność wykonywaliśmy. Będzie to w ewidentny  sposób działać  na naszą  korzyść i zwiększać szansę na otrzymanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Oczywiście idealnie jest gdy mamy wykształcenie zgodne z profilem planowanej przez nas działalności, lub gdy posiadamy doświadczenie zawodowe. Naszym plusem będzie również pozyskanie ewentualnych przyszłych kontrahentów, klientów  i wykazanie przed urzędnikami że są oni zainteresowani ewentualną współpracą z nami po założeniu przez nas działalności gospodarczej.

W tym wypadku na pewno liczy się nasza zdolność przekonywania, umiejętność zarażenia innych naszą ideą. Ale staranie się o dofinansowanie na nasz pomysł, idee, jest tylko początkiem drogi którą chcemy podążać i gdy będziemy umieli przez to przejść przekonać innych do naszego pomysłu to na pewno możemy liczyć na sukces w przyszłości. Ponieważ przekonanie innych , udowodnienie im że potrafimy sprostać wyzwaniom jakie czekają raczkującego biznesmena doda nam pewności siebie. Podsumowując – nie trzeba zrażać się brakiem wykształcenia, doświadczenia zawodowego i rezygnować z boju o nasze marzenia o własnej firmie. Jeśli tylko nasze marzenia będą poparte dowodami, przykładami, dokumentami-wszystko to sprawi że będziemy wiarygodni i postrzegani jako potencjalni przyszli biznesmeni z dużą szansą na powodzenie.

Warto skorzystać z usług specjalisty

usług specjalistyWszystkim wydaje się, że najtrudniejsze z czym wiąże się dofinansowanie, to napisanie wniosku i przejście przez procedury wyboru projektu. Owszem, nie należy to do najprostszych rzeczy, jednak większość problemów rozpoczyna się dopiero po otrzymaniu dofinansowania. Wynika to z bardzo rozbudowanych procedur związanych z rozliczaniem wniosków. Pieniądze publiczne trzeba wydawać w odpowiedni sposób, nie można sobie pozwolić w tym zakresie na żadne błędy. W przeciwnym razie odpowiedni urząd, który wcześniej przyznał dofinansowanie może nałożyć na wnioskodawcę kary, włącznie ze zwrotem otrzymanej kwoty, powiększonej o ustawowe odsetki.

Żeby nie przegrać takiej wydawałoby się wygranej sprawy, warto zwrócić się o pomoc do specjalistów. Wiele firm oferuje pomoc w finalizacji transakcji po przyznaniu dotacji. Znajdują się one praktycznie w każdym mieście: nie tylko w tych największych czy wojewódzkich, ale nawet w tych mniejszych. W ciemno można założyć, że w każdej miejscowości, w której zlokalizowany jest Powiatowy Urząd Pracy znajduje się również firma pomagająca zarówno w pisaniu wniosków, jak i w późniejszym rozliczaniu dotacji. Często opłaty jakie sobie życzą za świadczone usługi nie są wygórowane i na pewno nie można ich porównywać do potencjalnych strat wynikających z cofnięcia dofinansowania.

Na co należy najbardziej zwracać uwagę przy realizacji wniosku? Przede wszystkim rozliczanie dotacji wiąże się z przedstawieniem faktur, potwierdzających dokonane zakupy. Dobrze jest, gdy na fakturach znajdują się tylko i wyłącznie towary związane z realizacją projektu. Jeśli przy okazji wnioskodawca dokonuje zakupów niezwiązanych z projektem, powinien zadbać o to, by te dwie kategorie towarów znajdowały się na osobnych fakturach. Urzędnicy mogą bowiem podważyć wiarygodność faktur, na których przemieszane są różne towary. Warto też pamiętać, że w każdej chwili do firmy może zawitać kontrola, która sprawdzi, czy nowo utworzone przedsiębiorstwo nie pozbyło się sprzętu kupione w ramach projektu. Jest to surowo zakazane i pod żadnym pozorem nie może dochodzić do takich sytuacji. Sprzedaż towarów dofinansowanych z dotacji może wiązać się z oskarżeniem o defraudację publicznych środków. Zresztą we wszelkich sprawach związanych z rozliczaniem projektu lepiej chuchać na zimne, niż później żałować swoich błędów.

Mam własną firmę

Od bardzo dawna marzyłam o własnej firmie, jednak zwyczajnie brakowało mi pieniędzy na jej otworzenie. Gdy jednak usłyszałam o dotacjach postanowiłam skorzystać z tej możliwości. Dzięki temu w krótkim czasie mogłam sobie pozwolić na zakupienie markowego sprzętu. Wiadomo, że jest to powiązane z dość dużymi pieniędzmi, jednak byłam pewna tego, czego chce co sprawiło, że odniosłam sukces. Należy mieć na uwadze, że coraz większa grupa osób jest wręcz zachwycona możliwościami jakie daje dofinansowanie, co sprawia, że będziemy mogli naprawdę bardzo wiele zyskać.  Powinniśmy więc o tym koniecznie wiedzieć, a dzięki temu można będzie wiele zyskać. Same początki są najczęściej trudne, jednak gdy ktoś postanowi odnieść sukces w tym kierunku, tak jak ja to może się zgłosić po dofinansowanie na otworzenie firmy.

Wiadomo, że każdy ma troszkę inne oczekiwania, ale jednocześnie wiadomo, że najważniejszym jest tutaj odpowiednie dopasowanie się do danej sytuacji. To wszystko sprawia, że w bardzo wielu sytuacjach ludzie zwyczajnie rezygnują z poszczególnych marzeń. Jednak na się zdecydowałam właśnie na podjęcie tego ryzyka. Dzięki temu otworzenie własnej działalności uważam, za naprawdę bardzo proste rozwiązanie. Wiadomo, że każdy ma troszkę inne oczekiwania, co sprawia, że coraz więcej osób chce tak jak ja mieć swoją własną działalność. Najczęściej jednak trzeba się postarać o dofinansowanie co także zajmuje troszkę czasu.

Czasami warto jest dołożyć wielu starań by nasze działania były przemyślane, ponieważ dzięki temu będzie możliwość odniesienia bardzo dużego sukcesu. Powinniśmy także wiedzieć o tym, że czasami naprawdę ludzie nie mają pomysłu na siebie. Tak więc wspaniałym rozwiązaniem będzie skorzystanie z możliwości jaką jest filmowanie. Wbrew pozorom może to być niesamowicie interesujący pomysł. Dlatego też sami także powinniśmy się poważniej nad tym zastanowić a efekty nas pozytywnie zaskoczą oraz sprawią, że wiele dzięki temu zyskamy. Warto więc koniecznie o to zadbać oraz znaleźć swoją drogę zawodową.

Pamiętajmy też, że zawsze możemy stworzyć firmę, która jest potrzebna i będzie dobrze zarabiała w obecnej sytuacji i jak ja wypromujemy i będzie dużo zarabiać możecie ja sprzedać i założyć swoją wymarzona firmę korzystając oczywiście z dotacji. Jest to plan dla cierpliwych, ale na pewno na tym nie stracicie, możecie tylko zyskać.

Dotacja

Obecnie, kiedy ciężko jest o pracę na etat, coraz więcej młodych ludzi decyduje się na założenie własnej działalności finansowej. I tu pojawia się problem – brak pieniędzy. Aby pokonać takie przeciwności, można zainteresować  się dodatkowymi pieniędzmi, jakimi jest dofinansowanie. Jednak wiele osób nie jest przekonanych do tej formy zdobywania pieniędzy – nie wiedzą jak, gdzie się zgłosić, jakie są wymagane papiery…

Prowadzenie własnego biznesu bardzo często wiąże się z  wnioskami na dotacje, bo mało osób może sobie pozwolić na rozpoczęcie działalności z własnej kieszeni na prowadzenie własnego biznesu. Opinie na temat dofinansowań zawsze mają pozytywną puentę: kiedy przebrnie się już przez wszystkie formalności, można zająć się tymi przyjemniejszymi czynnościami – jak twierdzi Ola z Poznania, która może pochwalić się uzyskanym dofinansowaniem na firmę związaną z jej pasją – fotografią.

Kolejny internauta, który śmiało wypowiada się na ogólnodostępnym forum chwali się, jak łatwo mógł zająć się realizowaniem swojego hobby – fotografii portretowych i ślubnych. Prawidłowy biznesplan i uzyskana dotacja pozwoliły mu na zakupienie profesjonalnego sprzętu fotograficznego i wynajem lokalu, w którym po dziś dzień rozwija się jego marzenie – własne studio fotograficzne.

Wiele osób decyduje się również na dotacje, ponieważ chce realizować na przykład eventy, tak jak Marek z województwa mazowieckiego. On upatruje okazję na zarobek poprzez realizowanie sesji zdjęciowych i fotografowanie imprez – również za dofinansowanie mógł sobie pozwolić na zakup aparatu, kamery i profesjonalnego laptopa, którego wykorzystuje do swojej pracy.

Słysząc takie zadowolone głosy, ciężko nie zdecydować się na podjęcie kroków, jakimi jest staranie się o dofinansowanie do własnej działalności. Nie ma większej przyjemności, niż realizowanie swoich zainteresowań i dodatkowo możliwość zarabiania na takim biznesie.