Fotograf na swoim

fotografiaHistoria Rafała w prosty sposób pokazuje jak wiele można osiągnąć dzięki dotacjom na swój własny biznes. Rafał zainteresował się fotografią kilka lat temu, jeszcze jako młodzik który podchodził do matury i traktował to z początku jako swoje hobby. Z biegiem czasu zaczęły się pojawiać pierwsze tak zwane fuchy, czyli imprezy okolicznościowe na których fotografował. Wtedy pojawiła się w jego głowie myśl, że być może to jest dobry sposób na zarobek i przyszłą pracę. Rafał zdecydował się na dalszą edukację na studiach, najpierw licencjackich, a później na magisterskich. Jak sam Rafał wspomina – W międzyczasie młody chłopak podejmował prace dorywcze, które przede wszystkim nie zapewniały mu stabilności, nie mógł też w żadnym wypadku starać się o kredyt. Pracownik zatrudniany w ten sposób zawsze będzie w gorszej sytuacji od kogoś, kto ma własną firmę.

Założenie przez fotografa firmy jest bardzo trudne. W szczególności kiedy sprzęt na którym zarabia kosztuje niejednokrotnie krocie. Rozpoczęcie działalności wymaga kapitału, a ktoś pracujący głównie na umowach o dzieło czy zlecenie nie ma szans w banku na kredyt. Rafał miał jednak głowę na karku i postanowił złożyć wszystkie niezbędne dokumenty w oddziale w Białymstoku i wystartować po szansę na dotację na rozpoczęcie swojej własnej działalności. Unia chętnie wspiera, ale głównie tych co mają konkretny pomysł i duże szanse realizacji go. Należało tylko wypełnić odpowiednie wnioski. Przede wszystkim dotyczyły one samego pomysłu na firmę oraz tego w jaki sposób ma się ona rozwijać. Należało również ująć przeznaczenie budżetu. Po rozmowie z komisją, gdzie został szczegółowo wypytany o swoją działalność, został zakwalifikowany do drugiego etapu rozmów. Przyszło mu współpracować z dużą grupą ludzi, dzięki którym nauczył się wszystkiego o finansach i księgowości. Po pewnym okresie czasu, Rafał dowiedział się że został wybrany do unijnego projektu i dostanie dofinansowanie w wysokości 90%, 10% kwoty musiał wyłożyć na swoją działalność sam. Wypłacanie dotacji następowało przez rok w transzach po 6 tysięcy. Wydawać pieniądze mógł tylko i wyłącznie na wspomniane w planie cele. Dzięki temu pozwolił sobie na zakup sprzętu przenośnego, pierwszego doposażenia małego studia a później dużo lepszego aparatu.

Przykład Rafała pokazuje, że jeżeli się tylko chce i ma się pasje można zrealizować każdy swój cel. Dzięki pomocy i dofinansowaniu, Rafał był w stanie założyć swoją własną działalność i zacząć zarabiać na czymś co od zawsze kochał.

Bardzo dobre przygotowanie do pracy

Dotacje z PUP

pupOsoby, które widnieją w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne mogą starać się o dotację w celu założenia swojej własnej działalności gospodarczej. Dotacje przyznawane są przez powiatowe urzędy pracy.

Począwszy od roku 2009 mamy do czynienia z tendencją zwyżkową jeżeli chodzi o wysokość kwoty dotacji. Czas jaki jest potrzebny na podjęcie decyzje przez PUP to okres 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Dotacja wypłacana z urzędu jest przekazywana w formie umowy. Dotacja o którą możemy się starać w PUPie jest przyznawana jednorazowo i jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej – w to wliczone są koszty pomocy prawnej, a także konsultacji związanych z doradztwem z podjęciem swojej działalności. W taki oto sposób będziemy mogli sfinalizować np. zakup sprzętu niezbędnego do pracy. Nie możemy kwoty dotacji przeznaczyć na opłatę składek ZUS, abonamentu za telefon komórkowy i tym podobnym. Rachunki te przedsiębiorca będzie musiał pokrywać z własnej kieszeni. Bezrobotny który stara się o dofinansowanie na otwarcie swojej własnej działalności gospodarczej powinien złożyć wniosek w urzędzie pracy w którym jest zarejestrowany. Wniosek taki powinien zawierać następujące informacje – kwotę dofinansowania, rodzaj działalności gospodarczej jaką będzie chciał podjąć, symbol podklasy rodzaju działalności określany zgodnie z wymogami Polskiej Klasyfikacji Działalności, kalkulację kosztów swojego przyszłego przedsiębiorstwa oraz źródła przyszłego finansowania, program wydatków na zakup środków trwałych takich jak np. urządzenia czy też towary, a także proponowaną przez bezrobotnego formę zabezpieczenia zwrotu dotacji – może to być poręczenie czy też weksel. Do wniosku powinno także zostać dołączone specjalne oświadczenie. Zawierać ono powinno informacje o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w przeciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem kiedy składamy wniosek o dotację. Tak samo powinna być tam zawarta informacja o niepodejmowaniu zatrudnienia przez ostatnie 12 miesięcy.

Każdy z urzędów pracy w kraju, posiada własne regulacje dotyczące tego jak będą rozdysponowane będą środki. Sposób wypełnienia wniosku powinien przekonać komisję, że przyznając środki, dobrze wyda publiczne pieniądze.

Zobacz jak uzyskać dotacje

Organizacje wspierające przedsiębiorców

krajW Polsce mamy do czynienia z działaniem wielu instytucji i organizacji oferujących przedsiębiorcom, głównie tym którzy rozpoczynają swoją działalność, informacje i dofinansowanie.

Jedną z takich organizacji jest KSU, czyli Krajowy System Usług stworzony na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. KSU jest siecią ściśle ze sobą współpracujących niekomercyjnych organizacji, których zadaniem jest świadczenie usług na rzecz mikro przedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw oraz średnich przedsiębiorstw. Tak samo instytucja ta udzielają wsparcia osobom, rozpoczynającym swoją własną działalność gospodarczą. W ramach KSU działa tak zwany PK, czyli Punk Konsultacyjny dla przedsiębiorców. W punkcie będziemy mogli otrzymać wszelkie informacje dotyczące interesującego nas zagadnienia oraz związanego z tym tytułem prowadzenia działalności gospodarczej jak i zarządzaniu nim, a także o instrumentach które mogą udzielić nam wsparcia – np. informacje o funduszach unijnych dzięki którym będziemy mogli otrzymać dodatkową pomoc. Kolejną organizacją są fundusze pożyczkowe, które świadczą pożyczki dla przedsiębiorstw oraz prowadzą konsultacje w zakresie doradztwa. Fundusze pożyczkowe są alternatywą dla przedsiębiorstw w celu pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Tak samo jak KSU swoim zakresem, obejmują wielkościowo takie same przedsiębiorstwa. Fundusze pożyczkowe udzielają swoim klientom pożyczek na cele związane z podjęciem lub też prowadzeniem czy rozwojem swojej działalności gospodarczej. Bank Gospodarstwa Krajowego to kolejny fundusz o charakterze kredytowym związanego z technologią.

Ze środków jakimi dysponuje udzielane są kredyty na rzecz inwestycji związanych z wdrażaniem w przedsiębiorstwie najnowszych nowinek technologicznych. Tutaj oprócz przedsiębiorców do zakresu średniego, odbiorcom kredytu może być również przedsiębiorstwo zdefiniowane jako duże. Aniołowie Biznesu to kolejne rozwiązanie dla przedsiębiorców. Są to prywatni inwestorzy, którzy swoje nadwyżki gotówkowe lokują w przedsiębiorstwach ich zdaniem bardzo dobrze rozwijających się i rokujących przyszłościowo. Każdy z nas zapewne widział w telewizji czy też internecie program związany z tymi inwestorami – emitowany był w Stanach Zjednoczonych a także doczekał się naszej krajowej produkcji Dzięki takiemu zastrzykowi gotówki, przedsiębiorstwa w bardzo krótkim czasie mogą osiągnąć wysoki wzrost, dając tym samym inwestorowi równie wysoki wzrost udziałów. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest Fundusz Mikro. Przeznaczony z myślą o pożyczkach dla małych przedsiębiorstw. Celem Funduszu jest aktywne wspieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez właśnie udzielanie właścicielom pożyczek. Klienci tego rozwiązania, wszelaką pomoc mogą otrzymać w 37 placówkach usytuowanych na terenie całego kraju.

Istnieje wiele różnych form dofinansowania przedsiębiorstwa. Zwrócić uwagę na to gdzie otrzymamy najlepsze warunki i oraz dzięki którym organizacjom nasze przedsiębiorstwo osiągnie sukces.

Zobacz jak właściwie starać sie o dotacje

Jak zacząć

 regionStarania o dotacje rozpocząć się musi od najprostszej czynności. Musimy się osobiście zgłosić do instytucji pośredniczącej. Instytucje takie zajmują się właśnie wyborem osób, które w późniejszym czasie otrzymają dofinansowanie, a także kontrolę nad takimi osobami – czy środki im wypłacone faktycznie trafiają na odpowiedni cel.

Instytucje zajmujące się obsługą osób którym przyznano dotację i wypłacania im środków w ramach tej pomocy mogą być o charakterze poza rządowym, samorządowym lub też np. szkołą wyższą, które to w drodze konkursu złożyły wniosek o dofinansowanie projektu do wojewódzkiego urzędu pracy w rejonie na jakim się znajdują. Każda osoba starająca się o dofinansowanie ze środków UE powinna sprawdzić inne formy wsparcia finansowego jakie może otrzymać na start swojej własnej działalności. Warto także zwrócić uwagę na to jakie dotacje możemy otrzymać z funduszu pracy, a istnieje taka możliwość, a które łączyć możemy właśnie z dotacjami z UE na start własnej działalności gospodarczej. Gdzie zatem powinniśmy szukać informacji o dotacjach? Istnieją trzy miejsca w których możemy uzyskać pełne informacje. Przede wszystkim w wojewódzkim urzędzie pracy – które ogłaszają konkursy dla firm na danym terenie. W punktach informacyjnych specjalizującymi się w funduszach europejskich oraz w punktach konsultacyjnych. Aktualnie na poziomie naszego kraju na przełomie lat 2014 – 2020 realizowanych będzie aż pięć tematycznych programów:

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Wiedza Edukacja Rozwój, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, Program dla Polski Wschodniej, Pomoc Techniczna

Obszary jakimi jest mobilność pracowników, czy też ich obszar w jakim są zatrudnieni zajmuje się zupełnie inny program – mianowicie Wiedza Edukacja Rozwój. Dodatkowo swój wpływ będzie zaznaczał w walce ze społecznym ubóstwem. Jego działania ukierunkowane również będą na inwestowanie w rozwój edukacji oraz umiejętności nabywanych przez całe życie oraz wzmacnianie prawności oraz efektywności państwa.

Istnieje wiele projektów świadczących o inwestowaniu środków pochodzenia zagranicznego w naszym kraju. Każdy region ma szanse i powinien starać się o jak najlepszą realizację projektów które zaprezentował komisji w jego regionie. Przebycie drogi od złożenia wniosku do dotacji wydawać się może długie. Jednakże korzyści związane z dotacją i sukces jaki możemy osiągnąć dzięki dotacji jest wart wszelkich starań.

Sprawdź jak warto zacząć z dofinansowaniem

Kto może ubiegać się o dotacje

dotacjeKażdy z nas może starać się o dotację ze środków UE na założenie swojej własnej działalności gospodarczej . wszystko to w ramach programu jakim jest Program Operacyjny Kapitału Ludzkiego – w jego ramach możemy otrzymać kwotę do 40 tysięcy złotych.

Dofinansowanie z tego tytułu jest bezzwrotne. Ubiegać się o taką dotację mogą osoby, które przez rok czasu – zanim postanowiły przystąpić do programu – nie posiadały zrejestrowanej swojej własnej działalności, oraz co jest równie ważne nie mają niespłaconych w czasie podatków oraz składek na rzecz ubezpieczenia. W trakcie naszych starań o dofinansowanie, nie mogą toczyć się przeciwko nam sprawy w sądzie – w szczególności te dotyczące niespłacania zobowiązań. Wsparcie to zostało skierowane do konkretnej grupy ludzi. osoby muszą być w wieku do 25 lat, ale starsze aniżeli 45 lat. Dodatkowo muszą przebywać na bezrobociu przez przynajmniej 12 miesięcy w okresie co najmniej 2 lat – np. z powodu trudności znalezienia pracy, powrotu do niej. Szanse na otrzymanie środków na swoją własną działalność mają również osoby niepełnosprawne. System ten nie zapomina również o kobietach. One również jeżeli mają problem do powrotu do pracy po przebytej ciąży czy też chcą rozpocząć dopiero swoją karierę po okresie macierzyńskim mają szansę na zakwalifikowanie się do systemu dotacyjnego. System regionalny także ma tutaj znaczenie. Osoby mieszkające w gminach wiejskich czy też miejsko – wiejskich, oraz w miastach do 25 tysięcy mieszkańców również kwalifikują się do datacji – z tym wyjątkiem że działalność którą chcieliby rozpocząć nie może być związana z hodowlą zwierząt lub uprawą roślin. W jakim zatem zakresie przydzielona nam zostanie pomoc jeżeli zakwalifikujemy się do dotacji? Przede wszystkim spotkania ze specjalistami. Profesjonalne doradztwo w zakresie księgowości oraz finansów to tylko niektóre aspekty które zostaną nam przedstawione.

Jak dowiedzieć się czy kwalifikujemy się do dotacji? Należy zgłosić się osobiście do instytucji realizującej projekt dotacyjny ze środków UE. Istniej bardzo dużo projektów, realizuje się je też na bardzo szeroką skalę. Będziemy musieli wykazać się odrobiną cierpliwości, ale sukces jaki temu osiągniemy wart jest naszego czasu.

Zobacz jak można ubiegać się o dofinansowanie