Dotacja z Urzędu Pracy na usługi fotograficzne

urzędy pracyŻeby starać się o taką formę wsparcia trzeba być zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy osobą bezrobotną. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej nie może w ciągu ostatnich 12 miesięcy posiadać wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Kolejnym warunkiem jest nieotrzymanie dotychczas innych bezzwrotnych środków ze środków publicznych na podjęcie działalności. Osoby które w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, szkolenia, stażu czy też przygotowania zawodowego, a także osoby, które były karane w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, również nie otrzymają środków na dofinansowanie swojej działalności. W każdym Powiatowym Urzędzie Pracy istnieje opracowany regulamin i w nim zawarte są wytyczne na co może mogą być przeznaczone pieniądze z dotacji. Działalność produkcyjna i usługowa jest w większości preferowana przez Urzędy Pracy. Usługi fotograficzne mogą być dziedziną, na którą uzyskamy dofinansowanie. Dotacje można przeznaczyć na zakup sprzętów i narzędzi potrzebnych do wykonywania pracy w tym na szeroko pojęty sprzęt fotograficzny związany z przyszłą działalnością naszego biznesu.

Przed napisaniem wniosku warto skonsultować się z firmą która prowadzi sprzedaż sprzętu fotograficznego na przykład firmą Winmar z Poznania. Konsultacje takie pomogą dokonać prawidłowych zapisów we wniosku dotyczących zakupu sprzętu fotograficznego. Ponieważ już na etapie planowania, we wniosku musimy jasno określić rodzaj planowanego sprzętu, jego cenę , oraz opis do czego w naszej działalności dany sprzęt będzie służył. Prawidłowe zaplanowanie wydatków pozwoli na uniknięcie błędów na początku działalności. Środki z Powiatowego Urzędu Pracy mogą być również oprócz już wymienionego sprzętu przeznaczone na reklamę, zakup materiałów niezbędnych w działalności, pomoc prawną, konsultacje i doradztwo. Środki przyznane z dotacji można również przeznaczyć na wyposażenie lokalu. Ze środków uzyskanych z dotacji  nie można sfinansować bieżących opłat związanych z utrzymaniem firmy takich jak abonamenty, opłaty za media, składki ZUS, zakup usług księgowych.

Pieniądze uzyskane z dotacji przyznanej przez Urząd Pracy mogą umożliwić start wielu przedsiębiorczym osobom planującym założyć działalność w dziedzinie usług fotograficznych.

Pierwszy biznes młodej mamy

pierwszy biznesMagdalena jest młodą mężatką, przed urodzeniem dziecka pracowała w dużej firmie zajmującej się reklamą. Magdalena z wykształcenia jest fotografem, fotografowanie jest również jej pasją. Po urodzeniu dziecka jej życie zupełnie się przewartościowało, chciała mieć możliwość spędzania większej ilości czasu ze swoją córeczką. Zaczęła planować swoją przyszłość zawodową, nie chciała wracać do pracy w korporacji. Postawiła na swój pierwszy biznes w zakresie usług fotograficznych.

Dowiedziała się, że kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka, czyli po prostu młode mamy takie jak ona, mogą często liczyć na dodatkowe przywileje gdy chcą starać się o dotację na założenie swojej działalności gospodarczej. Magdalena postanowiła skorzystać z możliwości uzyskania pieniędzy na start program Kapitał Ludzki w ramach projektów z działania 6.2 . Dowiedziała się że w ramach tego działania może liczyć na doradztwo i szkolenia, które umożliwią jej  uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia swojej własnej firmy. Przede wszystkim jednak w ramach tego działania może liczyć na wsparcie finansowe na start swojego biznesu. Kwota nie bagatelna bo dofinansowanie jest do 40 tysięcy złotych, oraz możliwość wsparcia pomostowego w kwocie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji przez okres sześciu, a nawet dwunastu miesięcy.

Jej pomysł dotyczył usług fotograficznych i był zgodny z projektem operatora, który środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawał. Dużo informacji na temat składania wniosku uzyskała w biurze operatora. Jej wniosek przeszedł pozytywnie pierwszy etap kwalifikacji. Z racji tego że była młodą mamą powracającą na rynek pracy uzyskała dodatkowe punkty. Dodatkowe punkty przyznano jej także za fakt iż była osobą zamieszkującą na terenach wiejskich. To był dopiero początek w całym cyklu ubiegania się o dofinansowanie. Kolejną rzeczą były rozmowy z doradcą zawodowym , oraz z psychologiem. Także ten etap przebrnęła pomyślnie i uzyskała za swój innowacyjny pomysł dużą liczbę punktów. Końcowym etapem było napisanie biznesplanu, z zadania tego Magdalena wywiązała się na piątkę.

Początki własnego biznesu nie są dla nikogo łatwe, tym bardziej jeśli chodzi o młodą mamę. Magdalena potrzebowała pomocy  w zakresie doradztwa na temat wyboru sprzętu fotograficznego, który najbardziej spełniałby jej oczekiwania. Pomoc taką uzyskała w firmie Winmar.Magdalena jest młodą mężatką, przed urodzeniem dziecka pracowała w dużej firmie zajmującej się reklamą. Magdalena z wykształcenia jest fotografem, fotografowanie jest również jej pasją. Po urodzeniu dziecka jej życie zupełnie się przewartościowało, chciała mieć możliwość spędzania większej ilości czasu ze swoją córeczką. Zaczęła planować swoją przyszłość zawodową, nie chciała wracać do pracy w korporacji. Postawiła na swój pierwszy biznes w zakresie usług fotograficznych.

Dowiedziała się, że kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka, czyli po prostu młode mamy takie jak ona, mogą często liczyć na dodatkowe przywileje gdy chcą starać się o dotację na założenie swojej działalności gospodarczej. Magdalena postanowiła skorzystać z możliwości uzyskania pieniędzy na start program Kapitał Ludzki w ramach projektów z działania 6.2 . Dowiedziała się że w ramach tego działania może liczyć na doradztwo i szkolenia, które umożliwią jej  uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia swojej własnej firmy. Przede wszystkim jednak w ramach tego działania może liczyć na wsparcie finansowe na start swojego biznesu. Kwota nie bagatelna bo dofinansowanie jest do 40 tysięcy złotych, oraz możliwość wsparcia pomostowego w kwocie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji przez okres sześciu, a nawet dwunastu miesięcy.

Jej pomysł dotyczył usług fotograficznych i był zgodny z projektem operatora, który środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawał. Dużo informacji na temat składania wniosku uzyskała w biurze operatora. Jej wniosek przeszedł pozytywnie pierwszy etap kwalifikacji. Z racji tego że była młodą mamą powracającą na rynek pracy uzyskała dodatkowe punkty. Dodatkowe punkty przyznano jej także za fakt iż była osobą zamieszkującą na terenach wiejskich. To był dopiero początek w całym cyklu ubiegania się o dofinansowanie. Kolejną rzeczą były rozmowy z doradcą zawodowym , oraz z psychologiem. Także ten etap przebrnęła pomyślnie i uzyskała za swój innowacyjny pomysł dużą liczbę punktów. Końcowym etapem było napisanie biznesplanu, z zadania tego Magdalena wywiązała się na piątkę.

Początki własnego biznesu nie są dla nikogo łatwe, tym bardziej jeśli chodzi o młodą mamę. Magdalena potrzebowała pomocy  w zakresie doradztwa na temat wyboru sprzętu fotograficznego, który najbardziej spełniałby jej oczekiwania. Pomoc taką uzyskała w firmie Winmar.

Dotacja na start dla firmy zajmującej się fotografowaniem dzieci

na startZałożenie swojej pierwszej działalności gospodarczej Kasia planowała od kilku miesięcy. Jej pasją było filmowanie, oraz fotografia dziecięca  i chciała zająć się tym zawodowo. Kasia to mieszkanka malutkiej miejscowości w pobliżu dużego miasta, osoba młoda wykształcona, szukająca swojego własnego pomysłu na życie. Jej rodzice to rolnicy, a ona ma status rolnika domownika. Bardzo chętnie pomaga rodzicom w pracach związanych z prowadzeniem gospodarstwa, nie chce jednak wiązać z tą pracą swojej przyszłości, ze względu na to że jej pasją jest fotografia dziecięca i z tą dziedziną wiąże swoją przyszłość zawodową.

Informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania swojego pomysłu zaczęła szukać w różnego typu instytucjach. Dotacja z Urzędu Pracy nie wchodziła w grę, była niemożliwa ze względu na to że nie miała statusu osoby bezrobotnej. Dowiedziała się że Stowarzyszenia typu Lokalne Grupy Działania mają pieniądze na inicjatywy takie jej. Odnalazła taką Lokalną Grupę Działania, która miała siedzibę na terenie jej gminy. Po wizycie wiedziała już jak może się starać o pieniądze potrzebne na urzeczywistnienie jej marzeń o zajęciu się fotografią dziecięcą. Złożyła swój wniosek w ramach programu: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Wniosek pozytywnie przeszedł weryfikacje. Kasia mogła zająć się urzeczywistnianiem swoich marzeń o działaniach skierowanych na fotografię .Większość dotacji została przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu fotograficznego. I tutaj w tym zakresie mogła liczyć na fachowe doradztwo specjalistów z firmy Winmar. Wybór właściwego sprzętu nie był sprawą łatwo, Kasia założyła sobie ze zakupi sprzęt fotograficzny, który spełni jej potrzeby na samym początku działalności jak i będzie spełniał jej rozszerzone wymagania gdy będzie rozwijać swój biznes. Chciała, aby sprzęt fotograficzny, który pozwoli jej pracować był dobrych renomowanych marek. Liczyła również na długoletnią gwarancję, oraz serwis posprzedażowy. Nie bez znaczenia było również dla niej doradztwo w zakresie konfiguracji urządzeń. Dziewczyna wynajęła mały lokal, w samym centrum dużego osiedla. Urządziła i zaaranżowała go zgodnie ze swoimi wszystkimi wcześniejszymi koncepcjami. Część z pieniędzy uzyskanych z dotacji na rozpoczęcie swojej działalności przeznaczyła na reklamę. W tej chwili biznes Kasi ma się całkiem dobrze, zatrudniła dwie osoby do pomocy. Powyższe świadczy iż warto realizować swoje marzenia.

Przedsiębiorczość 50 latka

przedsiebiorczośćWszystko zmieniło się pewnego pięknego dnia, kiedy to pan Jacek usłyszał po raz pierwszy o możliwościach dofinansowania nowo powstającego biznesu. Pan Jacek całe życie pracował w firmie zajmującej się sprzedażą części motocyklowych, był tam magazynierem. Jednak, jego firma zaczęła mieć kłopoty finansowe i wkrótce zaczęła zwalniać, nawet długoletnich pracowników. Pan Jacek został bez pracy. Przysługiwał mu co prawda zasiłek dla bezrobotnych, ale i on miał się nie długo skończyć. Pracy w regionie w którym zamieszkiwał nasz bohater było jak na lekarstwo. Pan Jacek posiadał swoje hobby, od zawsze interesował się fotografią. Bardzo często podczas najróżniejszego typu uroczystości rodzinnych z pasją oddawał się dokumentowaniu najważniejszych dla jego rodziny wydarzeń. Ponieważ nie był on człowiekiem zamożnym nie posiadał profesjonalnego sprzętu fotograficznego. Jednak w każde zrobione przez siebie zdjęcie, czy też sfilmowaną uroczystość wkładał swoje serce. Jego zdjęcia i filmy były wyjątkowe. Pan Jacek przez wiele lat poszerzał swoje zainteresowanie fotografią, doskonalił swój warsztat. Z biegiem lat również jego znajomi, sąsiedzi dostrzegli w panu Jacku osobę, której chętnie powierzyliby uwiecznienie najpiękniejszych oraz najważniejszych chwil w życiu.

Odwiedzając swój Urząd Pracy pan Jacek dowiedział się, że jedną z form pomocy na którą może liczyć jest dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jako że przedsiębiorczość miał w genach, szybko zaczął w nim kiełkować pomysł rozwinięcie swojej działalności gospodarczej. Miał już pomysł na swój pierwszy biznes. Postanowił zająć się zawodowo fotografią. Znajomi z którymi podzielił się tą myślą, ochoczo przyklasnęli jego pomysłowi. Pan Jacek wszak jako fotograf posiadał już swoją renomę.

Pisanie biznesplanu nie było dla niego zbyt skomplikowanym tematem ponieważ, miał już w głowie gotowy i plan i wiedział czym będzie się zajmować. Pan Jacek ani przez chwilę nie wątpił w powodzenie swojego interesu. Po złożeniu dokumentacji okazało się że spełnia wszelkie wymogi i jego wniosek spodobał się komisji przyznającej dotacje. Z otrzymanego dofinansowania większość pieniędzy przeznaczył na zakup dobrego sprzętu fotograficznego. W kwestii doboru sprzętu o najlepszych parametrach technicznych, najbardziej odpowiedniego dla jego przyszłych potrzeb miał pomoc doradców z niezastąpionej w takich przypadkach firmy Winmar.