Doświadczenie oraz kwalifikacje niezbędne w procesie ubiegania się o dofinansowanie

dofinansowaniePlanując założenie swojej działalności gospodarczej bierzemy pod uwagę najprzeróżniejsze czynniki. Głównym motorem naszych działań jest zazwyczaj wiedza, wykształcenie, doświadczenie zawodowe w planowanej przez nas działalności gospodarczej. Niekiedy coś co robimy hobbystycznie co jest nasza pasją staje się świetnym pomysłem na biznes.

Chcąc jednak starać się o dofinansowanie  na rozpoczęcie działalności gospodarczej musimy wsiąść pod uwagę to że aby otrzymać upragnione przez nas środki musimy wykazać się przed urzędnikami, że nasze działania są celowe, zaplanowane, oraz mają dużą szansę na powodzenie. Urzędnicy przyznający taką dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej muszą być przekonani w stu procentach  o tym że poradzimy sobie na rynku. Każdego rodzaju dokumenty poświadczające nasze umiejętności uwiarygodnią nas w oczach urzędników. Więc jeżeli chcemy robić coś co do tej pory było naszą pasją, hobby, ale również zajmowaliśmy się tym charytatywnie, to postarajmy się o poświadczenia osób, firm, instytucji dla których tą działalność wykonywaliśmy. Będzie to w ewidentny  sposób działać  na naszą  korzyść i zwiększać szansę na otrzymanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Oczywiście idealnie jest gdy mamy wykształcenie zgodne z profilem planowanej przez nas działalności, lub gdy posiadamy doświadczenie zawodowe. Naszym plusem będzie również pozyskanie ewentualnych przyszłych kontrahentów, klientów  i wykazanie przed urzędnikami że są oni zainteresowani ewentualną współpracą z nami po założeniu przez nas działalności gospodarczej.

W tym wypadku na pewno liczy się nasza zdolność przekonywania, umiejętność zarażenia innych naszą ideą. Ale staranie się o dofinansowanie na nasz pomysł, idee, jest tylko początkiem drogi którą chcemy podążać i gdy będziemy umieli przez to przejść przekonać innych do naszego pomysłu to na pewno możemy liczyć na sukces w przyszłości. Ponieważ przekonanie innych , udowodnienie im że potrafimy sprostać wyzwaniom jakie czekają raczkującego biznesmena doda nam pewności siebie. Podsumowując – nie trzeba zrażać się brakiem wykształcenia, doświadczenia zawodowego i rezygnować z boju o nasze marzenia o własnej firmie. Jeśli tylko nasze marzenia będą poparte dowodami, przykładami, dokumentami-wszystko to sprawi że będziemy wiarygodni i postrzegani jako potencjalni przyszli biznesmeni z dużą szansą na powodzenie.

Niektóre warunki uzyskania dofinansowania z PUP na działalność gospodarczą

PUPPo pierwsze i najważniejsze aby, w ogóle móc się ubiegać o dotację z Powiatowego Urzędu Pracy trzeba być osobą bezrobotna zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy. Przeważnie wnioski o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej można składać już miesiąc po zarejestrowaniu się w swoim Urzędzie Pracy. Jest to jednak uzależnione od poszczególnych uwarunkowań dotyczących każdego Powiatowych Urzędów Pracy ponieważ każdy z nich może mieć swoje wewnętrzne przepisy w tej kwestii np. w niektórych placówkach wnioski złożyć  można niezwłocznie po zarejestrowaniu się, a  w niektórych Powiatowych Urzędach Pracy okres który musi upłynąć od rejestracji do złożenia wniosku o dofinansowanie to aż 3 miesiące.

Okolicznością dyskwalifikującą  jest także prowadzenie działalności gospodarczej w niedalekiej przeszłości tj. w okresie 12 miesięcy przed złożeniem naszego wniosku o dofinansowanie. Nie otrzymamy dotacji z PUP gdy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku odmówiliśmy  bez uzasadnionej przyczyny przyjęcie propozycji zatrudnienia, stażu, szkolenia,  lub przygotowania zawodowego. W okresie pięciu lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy nie mogliśmy korzystać z dofinansowania lub pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych. Powinniśmy również mieć czystą kartotekę jeżeli chodzi o przestępstwa  gospodarcze przynajmniej  za okres dwóch lat przed złożeniem wniosku. W 2013 roku kwota dotacji będzie wahała się w przedziale od czterech do  -sześciu średniego wynagrodzenia. Według  ustawy kwota dotacji może równać się  sześciokrotności  średniego wynagrodzenia, jednak Powiatowe Urzędy Pracy mogą ją dowolnie we własnym zakresie obniżać, w zależności od ilości złożonych wniosków. Na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie czeka się przeważnie miesiąc, w szczególnie skomplikowanych wnioskach urząd wydłuża ten czas oczekiwania do dwóch miesięcy , zawsze jednak powiadamiając o tym beneficjenta.

Po uzyskaniu pozytywnej  opinii , gdy nasz wniosek zdobył odpowiednią ilość punktów i spełnił wszystkie wymagane kryteria oceny , zostaje wyznaczony termin w którym zostaje zawarta umowa pomiędzy Urzędem Pracy, a nami czyli beneficjentem. Zwykle trwa to około tygodnia. Przed podpisaniem umowy musimy postarać się o zabezpieczenie, żeby dać gwarancje Urzędowi iż w razie nie spełnienia przez nas warunków umowy o  dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej –Urząd odzyska nienależnie wypłacone nam środki. Najczęstszą formą zabezpieczenia jest poręczenie osób tzw. żyrantów.

Dotacja i co dalej?

dotacjaW istocie , nie należy to do najłatwiejszych  rzeczy, jednak większość trudności  rozpoczyna się już po otrzymaniu upragnionego przez nas dofinansowania. Problem ten wynika z powodu  bardzo rozbudowanych postępowań związanych z rozliczaniem wniosków. Pieniądze publiczne należy wydatkować  we właściwy  sposób, nie można sobie pozwolić w tym obszarze na najmniejsze nawet błędy. W przeciwnym razie instytucja która przyznała nam wcześniej dofinansowanie może na łożyć na nas jako na wnioskodawcę kary, włącznie oddaniem całej otrzymanej  sumy dofinansowania , powiększonej o ustawowe odsetki. Na co powinno się najbardziej zwrócić uwagę przy realizacji naszego projektu?

W pierwszej kolejności  rozliczanie dotacji jest związane z przedstawieniem faktur, rachunków potwierdzających dokonane przez nas zakupy. Bardzo  dobrze jeśli  na fakturach znajdują się jedynie  towary, urządzenia  związane tylko z realizacją naszego  projektu. Gdy  przy okazji dokonujemy  zakupów niepowiązanych  z  naszym projektem, musimy dopilnować  tego , by nie były one na tej samej  fakturze. Urzędnicy mogą niekiedy podważyć autentyczność faktur, na których przemieszane są różne towary tez dotacji i te nasze prywatne. Warto też nie zapominać , że w każdej chwili do naszej  firmy może przyjść  kontrola, która przejrzy , czy nowo utworzona firma nie pozbyła się sprzętu kupionego  w ramach uzyskanego dofinansowania  jest to niedopuszczalne w żadnym przypadku i może się wiązać z  oskarżeniem o sprzeniewierzenie publicznych środków. Sprzęt fotograficzny, urządzania, które zakupiliśmy z uzyskanej dotacji  muszą zawsze w razie kontroli znajdować się w siedzibie naszej firmy. Gdy zdarzy się tak że będziemy musieli któryś ze sprzętów oddać do serwisu , w celu naprawienia to będziemy mieli poświadczenie oddania sprzętu do naprawy co również jest dokumentem, który możemy przedstawić w razie kontroli.

Jeżeli chodzi o ewentualne naprawy naszego pozyskanego z dotacji sprzętu fotograficznego to warto zaufać specjalistom z firmy Winmar . Otrzymując dotację na określoną działalność gospodarczą  na przykład na usługi fotograficzne zobowiązujemy się do określonych działań w momencie podpisania umowy z instytucją do finansującą  nasz projekt. Przeważnie w umowach zawarte są terminy kiedy musimy poświadczyć fakt prowadzenia przez nas działalności gospodarczej. Powinniśmy w żądanych terminach przedstawić dokumenty poświadczające odprowadzanie składek zusowskich oraz podatków, niezbędny jest również aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców.

Spełnione marzenie o dotacji

marzenieNa pomoc naszym marzeniom o założeniu własnej firmy świadczącej usługi fotograficzne przychodzą różnego typu dofinansowania. W tym artykule napisze o wsparciu, którego udzielają powiatowe urzędy pracy. Jest to kwota dofinansowania o którą warto zawalczyć. W ostatnim czasie zauważyłam że jest bardzo duże zainteresowanie dotacjami  z powiatowych urzędów pracy, a jednocześnie niedoinformowanie w  temacie dotacji na działalność gospodarczą. Pragnę Wam chociaż trochę naświetlić istotę otrzymywania dofinansowania opisując po kolei poszczególne kroki, które trzeba spełnić, aby otrzymać dotację na działalność gospodarczą.

Jednocześnie zwracam uwagę iż, przepisy w poszczególnych urzędach pracy w różnych miastach  różnią ale idea otrzymywania dotacji na działalność gospodarczą wszędzie jest taka sama. Aby ubiegać się o taką dotację niezbędny jest status osoby bezrobotnej, musimy być zatem zarejestrowani w Urzędzie Pracy. Zakładam że gdy myślimy o ubieganiu się o dofinansowanie mamy już w głowie zarys tego czym chcielibyśmy się zajmować, koniecznym wymogiem jest żebyśmy posiadali udokumentowane doświadczenie w branży którą chcemy się zajmować. Czasami branża która ma być naszym biznesem w przyszłości była tylko naszym hobby, od nas zależy czy będziemy potrafili udokumentować nasza wiedzę. Przydatne mogą być również zaświadczenia z wolontariatu. Inwencja należy do nas, gdy naprawdę jesteśmy zdeterminowani i zdecydowani na pewno znajdziemy sposób aby przekonać o tym urzędników z powiatowych urzędów pracy, niezależnie od tego czy posiadamy doświadczenie zawodowe w tym zakresie. Wracając do firmy która ma w przyszłości zajmować się usługami fotograficznymi oraz usługami video, dobrze już w fazie składania wniosku o dotację na działalność gospodarczą mieć wiedzę jakiego sprzętu będziemy potrzebować. Jakie będę koszty jego zakupu, jak skonfigurować najlepsze opcje dla siebie.

W skonfigurowaniu takich najlepszych dla nas opcji już w fazie planowania mogą pomoc nam specjaliści z firmy Winmar z Poznania. Wiedza na temat odpowiednio dobranego sprzętu do planowanej przez nas działalności na rynku usług fotograficznych pozwoli nam skonstruować taki biznes plan, który będzie spójny wiarygodny i wysoko oceniony przez komisje rekrutacyjną. Biznesplan który będzie miał szanse wysokiej oceny powinien zawierać szczegółową analizę rynku, na którym chcemy prowadzić naszą planowana działalność w zakresie usług fotograficznych i usług video. Należy wziąć pod uwagę aspekty społeczny i aspekt ekonomiczny.

Dotacja na firmę usługi foto-video

foto-videoGdy  już wiemy że dostaniemy upragnione pieniążki, które pozwolą nam ruszyć z własna działalnością gospodarczą. Dzięki tej wymarzonej, wyczekiwane dotacji w końcu będziemy mogli zaopatrzyć się w fachowy sprzęt, na który bez tego dofinansowania nigdy nie byłoby nas stać. Otrzymanie takiej dotacji to dopiero początek drogi . Wówczas zaczyna się moment kiedy to musimy wybrać odpowiedni sprzęt do naszej nowopowstającej firmy. Już w fazie składania wniosku o dotacje ubiegania się o dofinansowanie musieliśmy zrobić kalkulacje kosztów oraz wykaz sprzętu jaki będzie nam potrzebny. Wszystko to jednak miało miejsce tylko w teorii. A teraz nadeszła rzeczywistość. Bardzo dobrym rozwiązanie w tej sytuacji jest zwrócenie się o fachową pomoc , doradztwo , wycenę do specjalistów-na przykład do firmy Winmar z Poznania.

Dobrych rad można szukać również szukać na stronach internetowych, ale moim zdaniem nic nie zastąpi kontaktu z żywym człowiekiem. Warto jednak poczytać komentarzy na stronach poszczególnych producentów, komentarzy na forach, blogach, na pewno dostarczy to nam wiedzy i pozwoli skonkretyzować nasze pytania z którymi zwrócimy się do specjalistów z firmy Winmar z Poznania. Podczas planowania naszego przyszłego wydatkowania środków z dotacji nie zawsze bierzemy pod uwagę stronę techniczną skupiając się na stronie merytorycznej wniosku o dotacje. Na pewno decydując się na ten rodzaj działalności mamy już jakieś pojęcie o tym jaki sprzęt fotograficzny będzie nam potrzebny. Jednak na rynku obecnie jest tak ogromny wybór różnorakiego sprzętu fotograficznego że wielokrotnie czujemy się zagubieni w tym natłoku informacji. Sprzęt który będziemy chcieli zakupić ze środków pozyskanych z wniosku o dotacje będzie nam musiał dobrze służyć, w pierwszym okresie naszej działalności będzie on  bazą zapleczem dzięki czemu będziemy mogli rozwijać zaplanowaną działalność gospodarczą.

Dobrze zaplanowana szczegółowa specyfikacja zakupu potrzebnego nam sprzętu zapewni  nam spokój w następnych okresach działalności. Sprzęt który zakupimy na początku będzie musiał zapewnić nam byt oraz będzie musiał pozwolić na rozwój działalności. Firma Winmar z Poznania zapewni fachowe doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego do profilu naszej działalności sprzętu wysokiej jakości. Sprzęt który polecają fachowcy z renomowanej firmy specjalistycznej zawsze jest renomowanych producentów, dzięki czemu możemy liczyć na wysokiej jakości serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.